Diller

Akademik Personel

                                                      İletişim Bilgileri  
 
 
Prof. Dr. Cengiz ARSLAN E-posta :  carslan@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-4470
 
             
 
Prof. Dr. Yüksel SAVUCU       
 
E-posta : ysavucu@firat.edu.tr       
Tel :424-2370000-4467
 
 
         
Prof. Dr. Serdar ORHAN      
 
E-posta :  sorhan@firat.edu.tr     
Tel : 424-2370000-4475
 
 
       
Prof. Dr. Ercan GÜR              E-posta : egur@firat.edu.tr          
Tel : 424-2370000-4476
 
 
                

            Doç. Dr. Ragıp PALA          

E-posta : rpala@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-4468           

                 

 
           Doç.Dr. Mustafa KARADAĞ   E-posta :  mkaradag@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-4478
 
  
      
 Arş. Gör. Dr. M.Emre KARAMAN
 
E-posta :  mekaraman@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-4417
 
  
                
 Dr.Öğr.Üyesi Yakup KILIÇ                    
  
E-posta :  @firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-5730
                              
  
                              
 Doç. Dr. Taner AKBULUT                             
  
E-posta :  takbulut@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-4418                                                  

 

Türkçe